เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับษีฎา สมุนไพร พื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์จากษีฎา สมุนไพร พื้นบ้าน ผลิตจากสมุนไพรไทย เปลือกไม้ รากและดอกไม้ ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยที่ก่อให้เกิดคุณค่าอันสูงสุดและควรค่ากับการนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม บำรุงผิวพรรณ หรือเป็นยารักษาโรคเพื่อความงาม

“ การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ภายใต้แบรนด์ ษีฎา สมุนไพร พื้นบ้าน, อโญ และตราคุณยาย จึงเท่ากับได้มีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสืบไปอีกด้วย ”

0
+
ปีแห่งประสบการณ์

ษีฎา สมุนไพร พื้นบ้าน ผลิตสินค้าสมุนไพรไทยและสินค้าธรรมชาติมาแล้ว เป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยความรู้ในศาสตร์ด้านสมุนไพร ที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

0
+
จำนวนสินค้า

ษีฎา สมุนไพร พื้นบ้าน ผลิตสินค้ามายาวนาน จึงมีสินค้าในการผลิตกว่า 200 ชิ้น ซึ่งยังไม่นับรวมสินค้าที่ได้ผลิตให้กับลูกค้าท่านอื่นๆ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อและส่งออก

ทำไมต้องเลือกษีฏา สมุนไพร พื้นบ้าน

ทำไมต้องเลือก

ษีฏา สมุนไพร พื้นบ้าน

ผลิตจากพืชธรรมชาติ

พืชธรรมชาติที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างดี คัดเลือกด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสมุนไพร เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณค่า

โรงงานผลิตได้มาตรฐาน

ได้รับการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน เครื่องมือทันสมัย สกัดส่วนผสมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มั่นใจในสินค้าของเรา

นอกจากการผลิตที่ดีแล้ว สินค้ายังมีการขึ้นทะเบียน และได้รับเลขที่ใบจดแจ้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ของเราทำตามสัดส่วนผสมที่ใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยที่ยังคงความห่วงใยต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อมด้วย เราพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดีและมีคุณภาพ สามารถค้นหาส่วนผสมได้จากพืชสมุนไพรนานาชนิด ทำการสกัดส่วนผสมอย่างเหมาะสมและถูกต้องเพื่อคงคุณค่าและสรรพคุณที่ดีของสมุนไพรเอาไว้

ษีฎา สมุนไพร พื้นบ้านมีความภูมิใจที่ได้มอบสิ่งดีๆ จากธรรมชาติ มอบผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่า ความใส่ใจ จากธรรมชาติ ส่งถึงคุณ

ช่องทางติดต่อเรา

ติดต่อเรา ษีฎา